Twoja krew ratuje życie


Twoja krew nadzieją dla chorych

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne,
ponieważ do pobierania krwi używany jest
wyłącznie jałowy sprzęt jednorazowego użytku.
Przed każdym oddaniem krwi u dawcy
wykonywane są badania labolatoryjne
i badania lekarskie, na podstawie których
dawca kwalifikowany jest do oddania krwi.
Oddanie krwi jest bezbolesne.
Twoja krew jest najlepsza, bo płynie prosto z serca.